Week van gebed 2022 in Ede

      Geen reacties op Week van gebed 2022 in Ede


Tijdens de Week van gebed voor eenheid in 2022 staan christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Betlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus.
Het thema voor de komende gebedsweek luidt ‘Licht in het duister’. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 16 tot en met 23 januari 2022 en is voorbereid door een team van medewerkers van de Raad van Kerken in Nederland en MissieNederland.

STARTVIERING
De startviering is op  zondagmiddag16 januari 2022,  om 15.30 uur in de “De Ark”, Heyendaal 10 te Ede. De voorganger is wijkpredikant ds. Davy Hoolwerf en er zal door een team van betrokkenen uit de wijkkerk en daarbuiten medewerking worden verleend, o.a. door de
Srilankaanse gemeente in Ede en hun voorganger, pastor Wijay Ramadas.
De viering zal in ieder geval online te volgen zijn via de volgende link:                https://kerkdienstgemist.nl/stations/1908-De-Ark-Ede                                                  

Indien u de viering wenst bij te wonen, dan kunt zich aanmelden via onderstaande link. Bij het bereiken van het maximum van 50 personen, wordt de inschrijving gesloten. Dit geldt overigens niet voor de medewerkers aan de viering. 
Zie:https://www.hervormdede.nl/deark/kerkdiensten/inschrijven-de-ark

GEBEDSMOMENTEN
In de daaropvolgende dagen (van 17 t/m 22 januari) zullen er gebedsmomenten worden gehouden in het gebouw De Wissel aan de Bettekamp 99 te Ede. Aanvang: 20.00 uur. Een team van voorgangers van verschillende kerkgenootschappen uit Ede heeft zich bereid verklaard deze gebedsmomenten in te leiden en te begeleiden. Nadere informatie hierover zult u t.z.t. op de de website van de Raad van Kerken in Ede kunnen vinden.
Aanmelden bij Roy Timmerman, via: roy.timmerman@gmail.com
Zie ook :www.raadvankerkenede.nl/nieuws
Eveneens zullen er in deze week specifieke, op het thema gerichte, gebedsmomenten in de Ark plaatsvinden. Die duren ongeveer een half uur en beginnen om 8.30 uur. Deze bijeenkomsten zijn i.v.m. corona beperkt toegankelijk en zullen niet worden uitgezonden. Informatie en aanmelding bij de predikant van de Ark, ds. Davy Hoolwerf: predikant.deark@hervormdede.nl

BOVENSTAANDE INFORMATIE  ONDER VOORBEHOUD VAN DE DAN GELDENDE CORONA MAATREGELEN !  ZIE ONZE WEBSITE: www.raadvankerkenede.nl/nieuws

Namens de Raad van Kerken te Ede:
Albert Schol (voorzitter)                                                                                                              albertschol@hetnet.nl
06-20531289

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.