Coördinatieraad (CoRa)

De coördinatieraad (CoRa) heeft als taak alle activiteiten die georganiseerd worden door de Samenwerkende Kerken in de Rietkampen op elkaar af te stemmen. Samen met de pastores, vertegenwoordigers van de diverse commissies en werkgroepen en met vertegenwoordigers van de ‘moederkerken’ komen we zo tot een zo breed mogelijk gedragen besluitvorming over zaken die ons allen aangaan. Zo proberen we samen gemeente van Christus te zijn in de rijkdom van veelzijdigheid.

Voorzitter: Atze Jan van der Goot,  voorzitter@emmaus-ede.nl  0318 638798
Secretaris: Dik Groenendijk, secretaris-cora@emmaus-ede.nl
Penningmeester: Jan Boot, penningmeester-cora@emmaus-ede.nl
Pastoresteam: voorganger, vacant, voorganger@emmaus-ede.nl.

Overige leden:
Contactpersoon Pastoraat: Freek Rohn, freekrohn@gmail.com  06 40808777.
Communicatie: Peter van Leeuwen, pvlm@xs4all.nl
Contact werkgroepen werkgroepen@emmaus-ede.nl
Annie Benjamin, abenjamin@kpnmail.nl
Sandra van der Lugt, sandralugtpost@me.com