Coördinatieraad (CoRa)

De coördinatieraad (CoRa) heeft als taak alle activiteiten die georganiseerd worden door de Samenwerkende Kerken in de Rietkampen op elkaar af te stemmen. Samen met de pastores, vertegenwoordigers van de diverse commissies en werkgroepen en met vertegenwoordigers van de ‘moederkerken’ komen we zo tot een zo breed mogelijk gedragen besluitvorming over zaken die ons allen aangaan. Zo proberen we samen gemeente van Christus te zijn in de rijkdom van veelzijdigheid.

Voorzitter: Albert Wielink, 0318-638582 voorzitter@emmaus-ede.nl
Secretaris: Harrie Breuker, 06 1533 5838, secretaris-cora@emmaus-ede.nl
Penningmeester: Jan Boot, penningmeester-cora@emmaus-ede.nl
Pastoresteam: Jan-Peter Prenger, 06-1384 8477, jpcprenger@emmaus-ede.nl

Overige leden:
Dik Groenendijk (Dienst aan de Wereld)
Mies van Steenbergen (Gebouw en beheer)
Vacatures (Raad van Kerken, Pastoraat en Communicatie)