Coördinatieraad (CORA)

De coördinatieraad (CORA) heeft als taak alle activiteiten die georganiseerd worden door de Samenwerkende Kerken in de Rietkampen op elkaar af te stemmen. Samen met de pastores, vertegenwoordigers van de diverse commissies en werkgroepen en met vertegenwoordigers van de ‘moederkerken’ komen we zo tot een zo breed mogelijk gedragen besluitvorming over zaken die ons allen aangaan. Zo proberen we samen gemeente van Christus te zijn in de rijkdom van veelzijdigheid.

Voorzitter: Albert Wielink, Lutulistate 68, 6716 NS Ede, 0318-638582 voorzitter@emmaus-ede.nl

Secretaris: Jan-willem Donkers, Noel-Bakerstate 27 6716 NK Ede, 0318-32348, donkers@emmaus-ede.nl

Penningmeester: Erik Bakelaar, e-mail penningmeester-cora@emmaus-ede.nl

Pastoresteam: Jan-Peter Prenger, 06-1384 8477, jpcprenger@emmaus-ede.nl

Overige leden

Harrie Breuker (Communicatie/marketing Kerk in de Wijk)

Dik Groenendijk (Dienst aan de Wereld)

Erna Hulstein-Heinsdijk (Raad van Kerken Ede)

Jolanda Soeting (Communicatie)

Mies van Steenbergen (Gebouw en beheer)