Stilteruimte – stiltevieringen

De stilteruimte is een waardevolle plek in het Kerkelijke Centrum Emmaüs en in de Rietkampen.

De stilteruimte is een plaats waar Emmaüsgangers en bewoners van de Rietkampen naar binnen kunnen lopen om een korte tijd de rust en stilte te zoeken, te mediteren, te bidden, een kaars aan te steken, etc. Ook wordt de ruimte gebruikt voor gezamenlijke meditatiebijeenkomsten.

In principe is de stilteruimte open voor en na de zondagse diensten, tenzij er veel mensen in de dienst verwacht worden. Ook door de week is deze ruimte in principe beschikbaar voor b.v. een opening of afsluiting van een activiteit. Ook wordt deze ruimte wel gebruikt als rouwkamer of voor het vieren van bijeenkomsten in kleine kring.