Diaconale hulp

De samenwerkende kerken in de Rietkampen willen niet met lege handen staan als wijkgenoten ook materiële hulp nodig hebben. Dus als u acuut, tijdelijk of structureel financiële problemen heeft, waar u alleen niet uitkomt, dan kunt u dat bespreekbaar maken bij een van de leden van de werkgroep. Maar ook als u armoede signaleert in uw omgeving, kunt u dat aan hen aangeven. Zij zullen de situatie verder beoordelen en zo nodig actie ondernemen. Die actie kan bestaan uit advies en doorverwijzing of uit het verstrekken van goederen. Uiteraard gaan we vertrouwelijk met uw informatie en uw situatie om.

U kunt contact opnemen via email: diaconie@emmaus-ede.nl

Mocht u financieel willen bijdragen aan de armoedebestrijding in onze wijk, dan is uw gift van harte welkom op rekeningnummer NL67 SNSB 0989 4868 34 t.n.v. Samenwerkende Kerken in de Rietkampen, ovv diaconale hulp in de wijk.