Diaconale hulp

De samenwerkende kerken in de Rietkampen willen niet met lege handen staan als wijkgenoten naast pastorale hulp ook materiële hulp nodig hebben. Ook op dergelijke vragen moeten antwoorden mogelijk zijn binnen de kerk. Daarom hebben wij een diaconale commissie die het pastoraal team helpt met het organiseren en beoordelen van deze vragen om hulp.

Dus als u acuut, tijdelijk of structureel financiële problemen heeft, waar uit alleen niet uitkomt, dan kunt u dat bespreekbaar maken bij een van onze voorgangers of de pastoraal werker. Maar ook als u armoede signaleert in uw omgeving, kunt u dat aan hen aangeven. Zij zullen de diaconale commissie dan vragen om de situatie verder te beoordelen en zo nodig actie te ondernemen. Die actie kan bestaan uit advies en doorverwijzing of uit het verstrekken van goederen of geld.

Naast financiële hulp is ook praktische hulp een welkome aanvulling voor (éénouder) gezinnen die financieel niet rond kunnen komen. Bij gezinnen met jonge kinderen is het regelen van oppas soms financieel niet haalbaar. Waardoor een ouder aan huis gebonden is. Als u bereid bent om in zo’n situatie incidenteel of structureel op te passen op een jong kind, dan horen wij dat graag van u.

Voor vragen of aanmeldingen kunt u zich melden bij het pastores-team, of via diaconie@emmaus-ede.nl. Op deze manier zijn we in volle omvang een kerkelijke gemeenschap, waarin mensen naar elkaar om kijken.

Mocht u financieel willen bijdragen aan de armoedebestrijding in onze wijk, dan is uw gift van harte welkom op rekeningnummer NL67 SNSB 0989 4868 34 tnv de Samenwerkende Kerken in de Rietkampen, ovv diaconale hulp in de wijk.

Tweedehands hulp

Regelmatig bieden Emmaüsgangers gebruikte goederen aan, met de vraag of onze pastores iemand weten die daarmee geholpen is. Hoewel het vaak gaat om prima stoelen, fietsen of wasmachines blijkt het telkens moeilijk om een goede match te maken tussen dit aanbod en mensen die het op dat moment kunnen gebruiken. We hebben geen ruimte om goederen op te slaan en degene die het aanbiedt wil meestal snel van de spullen af.

Als u goederen over heeft en zelf niemand weet om het aan weg te geven, wordt u gevraagd om het zelf via Marktplaats of Speurders te verkopen. Het geld dat die verkoop opbrengt kunt u dan overmaken aan de diaconale commissie, zodat wij passende hulp kunnen bieden in de wijk.

Met deze werkwijze hopen we meer mensen die weinig financiële ruimte hebben op maat te kunnen ondersteunen. Bij vragen kunt u zich altijd richten tot het pastores-team of de diaconale commissie: diaconie@emmaus-ede.nl. Natuurlijk wordt er strikt vertrouwelijk met alle informatie omgegaan.

Als u tweedehands spullen hebt verkocht of gewoon een gift wilt geven voor deze praktische hulp vanuit Emmaüs, dan kunt u dat geld overmaken op rekeningnummer NL67 SNSB 0989 4868 34 van de samenwerkende kerken in de Rietkampen, onder vermelding van diaconale hulp in de wijk.