Werkgroep Communicatie

Taak van de werkgroep is het verzorgen van goede interne en externe communicatie, zoals het Emmaüsnieuws, de website, de besloten Facebookpagina (waaraan elke lid zelf een bijdrage kan leveren, heb je geen facebook, dan kan je het bericht sturen naar facebook@emmaus-ede.nl), het weeknieuws en de informatie in de kerkbladen van de vier samenwerkende kerken.

Vijf tot zes Emmaüsgangers zijn vertegenwoordigd in de werkgroep

We zijn bereikbaar via communicatie@emmaus-ede.nl.

Informatie voor het weeknieuws voor woensdag 17:00 aanleveren op weeknieuws@emmaus-ede.nl.
Informatie voor het EMMAÜSnieuws (zie voor sluiting kopij het laatste nummer) kunt u aanleveren op emmausnieuws@emmaus-ede.nl