Basiscatechese

De basiscatechese is een serie lessen voor kinderen in de leeftijd van ongeveer 7 tot 11 jaar, waarin de kinderen kennis maken met allerlei aspecten uit de Bijbel en de kerkelijke tradities. Er zijn 3 blokken van elk 3 lessen in okt/nov, in jan/feb, en in april/ mei.

De gehele reeks van lessen duurt 3 jaar, dus in totaal 9 blokken van 3 lessen. Tijd: woensdagavonden van 19:00 – 20:00 uur.

Eerste jaar:

Blok 1: De Maaltijd van de Heer
Blok 2: Onze kerk (gebouw, symbolen, stiltecentrum)
Blok 3: Sleutelwoorden woestijn, vuur, water (en dus ook de doop)

Tweede jaar:

Blok 4: Kerkelijke kalender, Advent, Kerst
Blok 5: Sleutelfiguren (aartsvaderen, David, profeten, vrouwen), bezoek museumpark Oriëntalis
Blok 6: Stille Week, Pasen, bezoek aan RK-kerk (kruisweg)

Derde jaar:

Blok 7: Liturgie, Taizé, muziek
Blok 8: Sleutelbegrippen: bang zijn, trouw zijn, doodgaan en doorgaan
Blok 9: De kerk in de wereld (Leger des Heils, Franciscus, M.L. King, oecumene e.d.)

In oktober starten we in het eerste jaar van een nieuwe reeks. Aan de start van het schooljaar proberen we alle kinderen in de groepen 4, 5 en 6 te bereiken, uit gezinnen die verbonden zijn met Emmaüs. Ook kinderen die niet regelmatig op zondag in de kerk komen, zijn van harte welkom. Mochten wij uw kind niet bereikt hebben, neem dan alstublieft contact op.

Indien u het leuk vindt om een blok mede te verzorgen, dan bent u van harte welkom!

De coördinatoren:
Anita van der Goot, 0318-638798
Martine Reij, 0318-631366, mwreij@hotmail.com