Basiscatechese

Momenteel is er, wegens afwezigheid van de kinderen, geen actueel basiscatecheseprogramma. Dit zal weer worden opgepakt wanneer er kinderen aanwezig zijn in de vieringen en basiscatechese willen volgen.

Eerder werd de basiscatechese als volgt georganiseerd:
De basiscatechese is een serie lessen voor kinderen in de leeftijd van ongeveer 7 tot 11 jaar, waarin de kinderen kennis maken met allerlei aspecten uit de Bijbel en de kerkelijke tradities. Er zijn 3 blokken van elk 3 lessen in okt/nov, in jan/feb, en in april/ mei.

De gehele reeks van lessen duurt 3 jaar, dus in totaal 9 blokken van 3 lessen. Tijd: woensdagavonden van 19:00 – 20:00 uur. Indien er voldoende kinderen zijn om de catechese te volgen, start er in oktober een reeks. Ook kinderen die niet regelmatig op zondag in de kerk komen, zijn van harte welkom.

Eerste jaar:

Blok 1: De Maaltijd van de Heer
Blok 2: Onze kerk (gebouw, symbolen, stiltecentrum)
Blok 3: Sleutelwoorden woestijn, vuur, water (en dus ook de doop)

Tweede jaar:

Blok 4: Kerkelijke kalender, Advent, Kerst
Blok 5: Sleutelfiguren (aartsvaderen, David, profeten, vrouwen), bezoek museumpark Oriëntalis
Blok 6: Stille Week, Pasen, bezoek aan RK-kerk (kruisweg)

Derde jaar:

Blok 7: Liturgie, Taizé, muziek
Blok 8: Sleutelbegrippen: bang zijn, trouw zijn, doodgaan en doorgaan
Blok 9: De kerk in de wereld (Leger des Heils, Franciscus, M.L. King, oecumene e.d.)