Over ons

Kernwaarden Emmaüs

– verbonden
Wij willen elkaar helpen onze persoonlijke religiositeit te verdiepen en te delen.
Daarmee bevestigen wij de individuele vrijheid in een onderlinge verbondenheid.
Wij hechten dan ook aan ontmoeting en dialoog. Deze krijgt op verschillende tijden en momenten gestalte.
Uitgangspunt in deze ontmoeting is elkaar zien en spreken, naar elkaar luisteren en vooral vertrouwen.

– open
Wij beschouwen onze religiositeit als één van de velen. Deze reikt over de kerkelijke grenzen heen en staat open voor andere godsdiensten en religieuze stromingen.
Ons uitgangspunt is de individuele integriteit. Wij wensen niemand te meten aan welke geloofsleer of ideologie ook.
Iedereen is bij ons onvoorwaardelijk welkom. Tussen gast en hen die kind aan huis zijn zit geen verschil.

– vrij
Wij willen recht doen aan de verschillende manieren waarop mensen deelnemen aan en gebruik willen maken van onze geloofsgemeenschap. Deze betrokkenheid kent een grote variatie. Van regelmatig tot incidenteel, van zichtbaar tot verborgen, van dichtbij tot afstand, van actief tot passief. Het is ons even lief.
Ook alle activiteiten binnen onze gemeente zijn voor ons gelijkwaardig. Wat ons betreft is er geen verschil tussen deelname aan een eetgroep of de zondagse viering.
Wij laten elkaar vrij in de keuze en de mate van betrokkenheid.

– zoekend
Voor ons ligt de waarheid niet vast in een voorgeschreven leer of opgelegde belijdenis.
Geloven is voor ons de ervaring waarin mensen de zin en de betekenis van hun leven vinden.
Dat vraagt om open te staan voor het leven en voor elkaar. Voor de verhalen van de ander en die zijn opgetekend in kunst en Schrift.
Wij zijn bewust naar die ervaringen op zoek in de hoop dat we er zelf door geraakt worden en elkaar kunnen inspireren.