Beheercommissie

De beheercommissie heeft als belangrijkste taak het beheer en onderhoud van het Kerkelijk Centrum Emmaüs namens de vier samenwerkende kerken in de Rietkampen. Zij werkt onder de afspraken , die tussen de kerken zijn gemaakt. Deze afspraken zijn opgeschreven in het convenant van september 1996. De beheercommissie heeft de opdracht en stelt zich ten doel om het Kerkelijk Centrum Emmaüs in zijn huidige staat te onderhouden en alle gebruikers een “thuis” te bieden.

Dit houdt op doorlopende basis in:

  • het beheer van het centrum en bevorderen van verhuur ook aan derden;
  • opstellen van het onderhoudsplan en (laten) uitvoeren van het onderhoud aan het gebouw en de inventaris;
  • verzorgen van verzekeringen van gebouw en inventaris;
  • bevorderen van gezond en veilig gebruik van gebouw en omgeving.


    Voorzitter:
    Maarten van der Dussen, dussen.maarten@net.hcc.nl , 06 15903980
    Penningmeester: Jan Boot, j.j.boot@kpnplanet.nl