Koor

Wanneer je kerkt in Emmaüs, ken je waarschijnlijk ons Emmaüskoor wel.

We verlenen met veel plezier – en naar grote tevredenheid van de kerkgangers – ieder jaar medewerking aan een aantal vieringen op zondagen en kerkelijke hoogtijdagen.

Onder de bezielende leiding van onze dirigente Tanja Taale repeteren we iedere woensdagavond – behalve de Edese schoolvakanties – in Emmaüs. Deze repetities duren van 19:30 uur tot 21:15 uur. Een koffiepauze om even bij te komen en bij te praten ontbreekt natuurlijk niet.

Wat ons koor karakteriseert? We zingen graag en liefst goed, maar gezelligheid, ontmoeting en onderlinge betrokkenheid staan even hoog in het vaandel. We zingen een breed, oecumenisch kerkrepertoire, grotendeels in het Nederlands.

Bij ons koor is altijd ruimte voor nieuwe leden in alle stemsoorten (sopranen, alten, tenoren en bassen – al hebben we vooral bij tenoren en bassen versterking nodig). Ervaring is niet vereist en leeftijdgrenzen kennen we niet, dus: kom gerust eens naar een repetitieavond om te luisteren of (liever nog) mee te zingen.
Om de kosten hoef je het niet te laten, we vragen een bescheiden bijdrage in de kosten van € 10,00 per maand. Daarvoor krijg je veel terug: alle bladmuziek (een map verzorg je zelf), lekker zingen, gezelligheid, koffie, contacten, noem maar op.

Algemene contactgegevens
Dirigente Tanja Taale
tel. 0317 – 418761

email: Tanja Taale