Financiën

Voor het dekken van de kosten van Emmaüs ligt de verantwoordelijkheid bij de twee (oorspronkelijk vijf) moederkerken. De moederkerken staan garant voor de financiering van Emmaüs, zij betalen de voorgangers, het gebouw etc.

Gemeenteleden die zijn aangesloten bij één van de moederkerken worden daarom geacht hun bijdrage te leveren via de Kerkbalans van die moederkerk.

Bent u niet aangesloten bij één van de moederkerken?

Emmaüsgangers die niet zijn aangesloten bij een moederkerk, kunnen ook hun financiële bijdrage leveren. Zij kunnen hun gift storten op bankrekeningnummer NL67 SNSB 0989 4868 34 t.n.v. Samenwerkende Kerken in de Rietkampen