Financiën

Voor het dekken van de exploitatiekosten van Kerkelijk Centrum Emmaüs dragen ligt de verantwoordelijkheid bij de vier (oorspronkelijk vijf) moederkerken.

Gemeenteleden worden geacht hun bijdrage te leveren middels de kerkbalans via de moederkerk waarbij zij zijn aangesloten.
Voor de bouw van onze kerk is veel geld nodig geweest. De eigen leden en aangesloten kerken hebben bijgedragen aan de totstandkoming van onze kerk. Bij het ontstaan van de wijk “De Rietkampen” is meerdere malen aan de  leden van de kerken een financiële bijdrage gevraagd t.b.v. de kerkbouw.  In ruime mate is aan deze oproep gehoorgegeven.

Bij de nieuwkomers in de wijk zullen ongetwijfeld mensen zijn die alsnog hun
steentje aan ons prachtige gebouw willen bijdragen.

U kunt uw gift storten op bankrekeningnummer NL12 INGB 0658 0465 43  t.n.v. Samenwerkende Kerken in de Rietkampen te Ede.