Omzien naar elkaar

Als mensen die horen bij de oecumenische geloofsgemeenschap, willen we proberen oog te hebben voor elkaar en om te zien naar elkaar. Dit gebeurt vaak spontaan en ongedwongen. Maar er is ook een vorm van georganiseerd ‘omzien naar elkaar’.

Bezoek van een pastor of voorganger
Het pastorale bezoekwerk in onze gemeente wordt gedaan door de pastor of voorganger. Soms ontstaan pastorale contacten spontaan naar aanleiding van een ontmoeting, maar die ontmoetingen zijn er niet altijd. Het is bij ons niet de gewoonte, dat pastores zomaar, zonder aanleiding, bij mensen op bezoek gaan. We verwachten van u, dat u zelf aan de bel trekt als u graag contact wilt met één van de pastores. Bijvoorbeeld bij ziekte, ziekenhuisopname en overlijden en rouw, maar ook als u worstelt met geloofs-, zingevings- en levensvragen. Schroom niet om contact op te nemen, we willen er graag zijn voor u. U bent vrij in uw keuze van de pastor of voorganger. Als uw moederkerk bijvoorbeeld de Gereformeerde is, kunt u ook een pastor van een andere moederkerk kiezen.

Bezoek van een gemeentelid: een bezoeker
Al vanaf het begin wordt in onze gemeente bezoekwerk gedaan door contactpersonen. Zij onderhielden op verschillende manieren contact met mensen in een aantal straten of een wijk. Uit enquêtes die we gehouden hebben in het verleden bleek dat veel mensen het niet nodig vonden om bezoek van een contactpersoon te ontvangen. De meesten gaven aan: als er echt iets is nemen we wel contact op met een pastor. Maar er zijn ook mensen die het op prijs stellen als er met een bepaalde regelmaat iemand op bezoek komt, namens de kerk; iemand die met je meeleeft, die betrokken wil zijn bij jouw lief en leed, iemand met wie je een vertrouwensband kunt opbouwen.

Het is fijn als u één van de voorgangers een geboortekaartje stuurt, die zetten het geboortebericht in het kerkblad en Emmaüs Nieuws.