Protocol vieringen i.v.m. COVID19

Vanaf Pinksteren (23 mei) zijn de vieringen in Emmaüs weer beperkt toegankelijk voor publiek.

Hieronder het protocol dat wij hanteren met ingang van Pinksterzondag.

Algemeen

 • U dient uw plaats te reserveren: klik hier
 • Let op: er geldt een limiet van 30 personen!
 • Blijf thuis als u – of iemand in uw huishouden of nabijheid – gezondheidsklachten heeft of twijfelt.
 • Wij adviseren mensen die vallen in de risicogroepen niet te komen.

Wanneer u naar de kerk komt

 • Ga voor dat u weggaat thuis naar het toilet en was uw handen.
  • 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen.
  • Er is één toilet beschikbaar voor noodgevallen, maak de toiletbril schoon na gebruik.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en neem deze na gebruik mee de kerk uit.
 • Begroet mensen op afstand (Schud geen handen).
 • Houd altijd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen buiten uw huishouden.
 • Draag een mondkapje wanneer u binnen bent in de kerk. Het mondkapje mag af zodra u zit (ophouden mag natuurlijk ook).

Wanneer u in de kerk bent

 • Als er buiten een rij ontstaat: houd afstand (let op de hulpstippen).
 • Wanneer het maximum aantal van 30 bezoekers bereikt is, moet de koster u helaas de toegang weigeren. Wij rekenen op uw begrip.
 • Bij betreden van de kerk wordt u welkom geheten en stelt de koster u vragen over uw gezondheid; bij klachten of twijfel verzoekt de koster u weer naar huis te gaan (dit kan helaas niet anders).
 • Ontsmet uw handen met het handpompje zodra u binnen bent (water is niet nodig).
 • In de kerk lopen kosters met een oranje hesje (of anderszins herkenbaar) die het bezoek regelen en u begeleiden.
 • Neem uw jas en eventuele andere spullen mee in de kerkzaal (u vertrekt na afloop langs een andere route).
 • Raak zo min mogelijk oppervlakken, deurkrukken en dergelijke aan.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Het is niet toegestaan de keuken of de zalen 1, 2, 3, 5 en 6 te betreden
 • Volg de routes en de aanwijzingen om uw zitplaats te bereiken.
 • Huishoudens zitten bij elkaar, daartussen steeds 3 lege stoelen.
 • Er blijft steeds een rij leeg (deze is aangeschoven tegen de rij ervoor).
 • Het is niet toegestaan om stoelen te verplaatsen, bij te plaatsen of om te ruilen.
 • Gebruik van stoelen met stoffen zitting is niet toegestaan, tenzij u zelf een kussen meeneemt.
 • Gebruik alleen in noodgeval het toilet.
 • Het is helaas niet toegestaan mee te zingen met de liederen.
 • De Collecte is digitaal (tip: gebruik de GIVT app) of bij de uitgang.

Wanneer u de kerk wilt verlaten

 • Wanneer u eenmaal in de kerk zit, kunt u in principe tot het einde van de viering niet meer weg (buiten noodgevallen uiteraard, waarschuw dan een koster).
 • Na afloop van de viering staat u pas op als uw rij aan de beurt is om de kerk te verlaten. Volg hierbij de aanwijzingen van de koster op.
 • Draag een mondkapje wanneer u opstaat en houd het mondkapje op tot u buiten bent.
 • Na afloop van de viering kan helaas niet gezamenlijk koffie gedronken worden vanwege de anderhalvemeter-maatregel.
 • U wordt verzocht om na afloop van de viering direct te vertrekken (en telefoon en sociale media te gebruiken voor napraten en onderling contact).