Protocol vieringen i.v.m. COVID19

De vieringen in Emmaüs zijn weer toegankelijk voor publiek.

Hieronder het protocol dat wij hanteren.

Vanaf 26 september 2021 is de 1,5 meter vervallen, de kerk word weer terug gebracht in de oorspronkelijke opstelling, reserveren is niet meer nodig. Ook kunnen we bij slecht weer binnen koffie drinken.

Activiteiten als de inloopochtenden en de kookgroep kunnen ook weer samen komen.

Wel roept de PKN op om wel enige afstand te bewaren. Respecteer elkaars wens voor afstand. Tijdens de dienst houden we standaard nu 1 stoel afstand, meer als je daar om vraagt