Maaltijd van de Heer

Elke eerste zondag van de maand vieren we de Maaltijd van de Heer. Er is een aantal mensen dat helpt bij het delen van brood en wijn. Deze mensen zijn verdeeld in 4 groepen. Om alles goed te laten verlopen heeft iedere groep een coördinator. Deze is het aanspreekpunt voor de mensen in de groep en de voorganger.

Het rooster wordt verzorgd door Betty Boot-Hiddink.
Wilt u/ wil jij (vanaf ca. 10 jaar) ook graag helpen bij het verzorgen
van de Maaltijd van de Heer?  Neem dan contact op met één van de coördinatoren.