Pianisten

Contactpersoon : Tanja Taale

Naast het gesproken woord heeft de muziek voor praktisch alle mensen grote betekenis. Muziek kan een boodschap ondersteunen, kan zorgen voor een emotionele binding met teksten en hun inhouden, en overigens een viering aantrekkelijker maken.
Daarom kennen wij aan haar een belangrijke plaats toe. Muzikale bijdragen zijn er vóór, tijdens en na de dienst. Hierbij speelt de piano de belangrijkste rol. Maar ook is er zo nu en dan een andere bijdrage, die instrumentaal of vocaal kan zijn. De piano heeft meer expressiemogelijkheden dan het orgel, een leent zich uitstekend voor begeleiding van
samenzang, mits het een instrument betreft dat voldoende draagkracht heeft. Wat dat betreft zitten we met onze Yamaha C3 vrij goed, zelfs als er veel publiek is.

Diverse pianisten zijn om beurtelings betrokken bij de vieringen