Emmaüs 2019-2025

      Geen reacties op Emmaüs 2019-2025

In de CoRa-vergadering van 6 mei is uitgebreid gesproken over de richting van Emmaüs in de komende jaren.

Dit proces bouwt voort op de diverse gemeenteavonden en bezinningen die we de afgelopen jaren in onze Emmaüs gemeenschap hebben gehouden. Tegelijkertijd is er ook het verzoek gekomen vanuit de PGE aan de verschillende wijkgemeenten om nadrukkelijk na te denken over de toekomst. Emmaüs is dan wel formeel geen wijkgemeente, maar draait wel mee in het samenspel met de wijkgemeenten van de PGE, niet in de laatste plaats omdat de PGE de grootste financier is van onze gemeenschap. In het licht van de financiële prognoses voor de PKN-gemeenten in Ede vraagt de PGE daarom de wijkkerkenraden hoe zij denken over de toekomst van hun gemeente en over eventuele onderlinge samenwerking.

De CoRa heeft in een intensieve sessie met Arjen Mol als gespreksleider de volgende voorlopige  conclusies getrokken.

 1. De Emmaüsgemeenschap is bijzonder door haar unieke historie en de wensen en betrokkenheid van haar deelnemers;
 2. Het is een realiteit dat er een afname van kerkgangers en andere Emmaüs-betrokkenen is. Dat betekent ook dat er een terugloop in financiën en vrijwilligers is die de komende 10 jaar zal toenemen.
 3. Met dat in het achterhoofd is het nodig om goed over de toekomst na te denken en keuzes te maken in de richting van onze gemeenschap. De CoRa rekent dat tot haar verantwoordelijkheid;
 4. We hebben de Emmaüs-kernwaarden Open, Vrij, Zoekend en Verbonden verschillende malen besproken met de gemeente. Eerder is hierbij het accent gelegd op Verbinding.
  De CoRa stelt vast dat bij nadere beschouwing met name de waarden Vrij en Open essentieel zijn voor de Emmaüsgemeenschap, waarbij de factor Verbinding randvoorwaardelijk is.
  1. Vrijheid is niet vrijblijvend maar juist fundamenteel vrijheid gevend op gebied van geloofsbeleving, acties en initiatieven, ook buiten de vieringen, het pastoraat en het diaconaat;
  2. Openheid is  nog steeds het onvoorwaardelijke welkom aan buitenstaanders en individuele integriteit
 5. De oecumene met de andere kerken staat ook in het licht van Open en Vrij. De oecumene is daarmee nog altijd een belangrijke basis van Emmaüs.
 6. Samenwerking met andere kerken moet echter wel meerwaarde hebben; voor Emmaüs bestaat dat uit onderlinge erkenning en herkenning van openheid en vrijheid en het elkaar van daaruit versterken; daarom passen sommige gemeenten/ wijken/ genootschappen/ organisaties goed en sommige minder goed of helemaal niet bij Emmaüs;
 7. Emmaüs wil open en vrij zijn voor haar eigen mensen en wil tegelijkertijd haar deuren zichtbaar open zetten naar buiten;
 8. Emmaüs wil open en vrij zijn voor de wijk Rietkampen en staat voorts als entiteit open voor ieder die daarin zich thuisvoelt;
 9. Gerichtheid op de wijk  betekent meer samenwerking met maatschappelijke instanties, zoals het lokale maatschappelijk en sociaal werk en vrijwilligerswerk. De CoRa is van mening dat dit voor de komende jaren de lijn zou moeten zijn voor Emmaüs.
 10. Concreet betekent dit dat we actief tijd en ruimte nemen om de verbinding met de wijk(bewoners) tot stand te brengen. Sommige van onze huidige activiteiten (zoals de soepmaaltijd, de dinsdagavondmaaltijd en de open donderdagmorgen) lenen zich daar nu eigenlijk al heel goed voor. Wellicht zijn er mogelijkheden om deze activiteiten uit te breiden, zeker als we vanaf september een betere keuken hebben!

Daarnaast gaan we ook proberen om andere dwarsverbindingen tussen Emmaüsgangers en mensen in de wijk te leggen. Denk bijvoorbeeld aan een wandel/fietsmaatje, of mensen met dezelfde vragen/interesses.

We beseffen dat we niet alles weten en ook niet weten welke behoeftes er bij de Emmaüsgangers nog meer leven. Ideeën/suggesties van jullie zijn dan ook zeer welkom!

Namens de CoRa,Albert Wielink 0

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.