Gave Viering 26 november 2017

Er kwam nogal wat aan bod in de gave viering van 26 november! Hier de verschillende onderdelen, kijk en lees ze maar eens rustig na.

Het Eye to Eye filmpje:

Credo van Erna Hulstein

CREDO
Ik wil geloven in het recht van mens tot mens.
In de open hand, in de geweldloosheid.
Ik wil geloven dat alle mensen, mensen zijn.
Dat de orde van het onrecht wanorde is.
Ik wil geloven in de liefde die verdraagt.
In de weg van mens tot mens.
In een woord dat zegt, wat het zegt.
Ik wil geloven in de kleine daad.
In de macht van het goede, in vrede op aarde.
Ik durf te geloven in de nieuwe mens.
In Gods eigen droom:
Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
Waar gerechtigheid woont, voor allen.
Amen.

 

Credo van Toos van Essen

Ik geloof

Ik geloof in de kracht van mensen
dat wij elkaar kunnen inspireren
Ik geloof in een weg die we samen kunnen gaan
als we open en verdraagzaam zijn naar elkaar toe
Ik geloof dat wij worden gedreven door een kracht
buiten ons om, groter dan onszelf
Ik geloof dat hiervoor geen naam genoemd hoeft te worden
Woorden kunnen ook teveel zijn
Ik geloof in de stilte
waarin wij onze bron kunnen vinden.

 

Credo van Mies van Steenbergen

Doe Maar GEK
Dan doe je gewoon genoeg.

 

Credo van Jaap Neerken

In referentie aan Calvijn, Spinoza en Darwin,

Liefde voor het lot.
Ik geloof dat wetenschappen een verantwoord beeld schetsen van onze werkelijkheid. Niet noodzakelijk een goed beeld, maar wel het best mogelijke beeld.
Wij zijn het gevolg van oorzaken en wij veroorzaken op onze beurt allerlei veranderingen.
zo ontrolt zich het leven. Wij kiezen niet, onze daden en onze gedachten worden veroorzaakt. wij gebeuren.
Ikzelf, jullie, alles.
Onze gedachten zijn niet van onszelf, onze hoop is niet onze eigen hoop. Onze keuzes onderbreken de eeuwige wetmatigheid niet, maar vormen daar een deel van.
Wij zijn een deel van de kosmos.
Je hoeft dus niet te zwijgen en je hoeft niet te spreken. Je hoeft niet te vechten je hoeft geen actie te voeren. Je hoeft niet boos te zijn, je hoeft niet beleefd te zijn. Je hoeft niet te sterven, je hoeft niet te leven.
Zwijg dus of spreek. Vecht of voer actie. Wees boos of beleefd, sterf of leef. Doe je ding. Je kunt niet anders. leg je erbij neer.
In de naam van Calvijn, Spinoza en Darwin.

Amen

 

Credo

Waarom ik geloof en waarvoor ik wil gaan in de Emmaus.

Als kind ben ik gelovig opgevoed in een SOW gemeente. Daarbij altijd de liefde van God in de mensen uit de kerk om me heen gevoeld.
In moeilijke tijden van mijn leven, heb ik God zelf mogen ervaren. Hij was het die mij troostte bemoedigde en zorgde dat ik dat ik weer door kon. Hij was mijn Helper, Redder en Herder die mij leidde.
Daarbij ben ik in mijn studententijd gaan rondkijken in diverse geloofsgemeenschappen. En een poos in evangelische kerken blijven hangen. Kerken waar voor mij de blijdschap en het enthousiasme aanstekend werkten. En ook weer lieten beseffen dat Hij er echt is.
Voor mij is het niet belangrijk waar je een gemeenschap van gelovigen om je heen hebt, maar dat die er is. En de liefde van Christus uit straalt. Dat is voor mij de kern. En dan kan je elkaar ondanks verschillende opvattingen diep in de ogen kijken en met elkaar verbinden. Net zoals hier in deze geloofsgemeenschap.
Mijn gebed voor de Emmaus, is dan ook dat de geest onze harten opent zodat Christus er in kan wonen en we met elkaar de liefde van Christus zullen uitstralen naar de mensen om ons heen.

 

Magnificat van Annie Benjamin

Dank je wel!

Dank je wel, bron van leven.
Dank je wel, dat je mij leven schenkt.

Je gaat met mij onderweg en brengt mensen op mijn pad.
Zonder anderen kan ik niet leven.

De lach in de ogen van de ander
Weerspiegelt in mijn hart

De schurende opmerking van een ander
Doet pijn, maar vormt mij als mens.

Het leed in de wereld is te groot voor mij alleen.
Ik kan het niet dragen, maar samen kunnen wij het.

Wij samen, mensen van de weg.
Hoe dan ook zijn we onderweg.

Met de woorden van de Thora als Gids.
Met jou als gids.

Naar het land dat komen gaat.
Waar het lam naast de wolf ligt.

Dank je wel, bron van leven.
Dank je wel, voor leven.

 

Magnificat van Hans Dekker

Magnifiek: Ze zijn er weer zomaar op een avond
Jong en oud, licht gespannen gezichten
Voor wat er komen gaat
Magnifiek: alles staat klaar:
Verf in vele kleuren, kwasten en penselen
Dat grote kartonnen bord, nu nog leeg en kaal
Maar straks gevuld met een verhaal
Magnifiek: ze gaan los! Soms aarzelend maar ook fanatiek
En dan weer peinzend en beschouwend hoe nu verder?
Magnifiek, die schilderclub van Emmaüs een feest van kleur,
Van beweging en beschouwing, van delen in vertrouwen
Magnifiek: Dat ik dat weer mag meemaken elk jaar opnieuw
Schilderend op weg naar Pasen, en daarbij heerlijk afdwalen
In gedachten elke zondag weer als ze hangen in de zaal.

 

Actieplan Annie Benjamin

Netwerk opzetten in Emmaüs om elkaar te versterken om duurzaam en milieubewust te leven.
– tips uitwisselen qua biologische voeding
– meedraaien in lokale initiatieven om de lokale landbouwers te stimuleren over te gaan op biologische productie
– evt aansluiten bij werkgroep Milieu en kerk of Groene kerken, een A Rocha groep of Micha groep, de agrarische natuur vereniging Het Binnenveld
– Emmaüsgangers regelmatig van informatie voorzien over duurzame tips, initiatieven
– praktisch meehelpen bij bijvoorbeeld zorgboerderijen, landje van A Rocha Bennekom, wilgen knotten, of meedoen aan de nationale natuurwerkdag
– een viering organiseren op scheppingszondag
– stimuleren dat er in Emmaüs zo milieuvriendelijk wordt gewerkt, denk aan schoonmaakartikelen, wc papier, catering
– maandelijkse schoonmaakactie van de buurt
– meehelpen met de tuingroep

Wil je meedoen? Meld je aan bij Annie Benjamin

 

Actieplan Daniël van den Bos

Muziek maakt gezond!
– Zingen (solo, duo, kwartet, koortje)
– Piano/keyboard
– Gitaar, plukbas
– Fluit, dwarsfluit
– Tamboerijn, conga’s
Opgeven bij Daniel: dgvdbos@gmail.com

Download hier het Actieplan van Daniel