Coördinatieraad (CORA)

De coördinatieraad (CORA) heeft als taak alle activiteiten die georganiseerd worden door de Samenwerkende Kerken in de Rietkampen op elkaar af te stemmen. Samen met de pastores, vertegenwoordigers van de diverse commissies en werkgroepen en met vertegenwoordigers van de 5 ‘moederkerken’ komen we zo tot een zo breed mogelijk gedragen besluitvorming over zaken die ons allen aangaan. Zo proberen we samen gemeente van Christus te zijn in de rijkdom van veelzijdigheid.

Voorzitter: Albert Wielink, Lutulistate 68, 6716 NS Ede, 0318-638582 voorzitter@emmaus-ede.nl

Secretaris: Jan-willem Donkers, Noel-Bakerstate 27 6716 NK Ede, 0318-632348, donkers@emmaus-ede.nl

Penningmeester: Dorine Donkers, Noel-Bakerstate 27 6716 NK Ede, 0318-632348, penningmeester-cora@emmaus-ede.nl

Pastoresteam: vacature

Team Eredienst: Annie Benjamin

Team Contactwerk: Geke ter Velde

Team Jeugd en Jongeren: Wilke Bakelaar,

Team Gebouw en Beheer: Maarten van der Dussen

Team Dienst aan de Wereld: Aart Jan Stokkers

Team Publiciteit en externe contacten: vacature

Afgevaardigde naar de Raad van Kerken (RvK) Ede: Erna Hulstein-Heinsdijk

Afvaardiging van CoRa naar de Federatieraad/AK PGE Freek Rohn