Bewust naar Pasen

      4 Reacties op Bewust naar Pasen

In de veertigdagentijd willen we ons weer voorbereiden op Pasen.
Op 5 woensdagen worden er bijeenkomsten georganiseerd, waarin we samen “Bewust naar Pasen” op weg gaan.

Het thema is Verbondenheid

De inspiratie hiervoor komt uit “ De tien Stappen naar gemeenschap” van Jean Vanier, oprichter van de Ark Gemeenschappen. “In deze gemeenschappen leven mensen met en zonder verstandelijke beperking samen. Iedereen is waardevol en we hebben elkaar nodig. We helpen elkaar en leren van elkaar. Vertrouwen in God en in elkaar vormt de basis voor een betekenisvol samenzijn. Vriendschappen verrijken ons leven,” aldus vertegenwoordigers van deze organisatie.

Uit de Tien Stappen hebben we 5 thema’s gekozen, die op de avonden worden uitgewerkt:

21 februari
Verbondenheid en groeien naar het doel van de gemeenschap
Jan-Peter Prenger, voorganger van de Samenwerkende Kerken in de Rietkampen

28 februari
Zijn zoals je bent
Agnes Janmaat, psycho-synthese coach en sacred dans docente

7 maart
Deel je eigen zwakheid mee
Tonny Mulder, nu als vriend betrokken bij de Arkgemeenschap, eerder daar werkzaam.

14 maart
Van gemeenschap-voor-mezelf naar mezelf- voor- de- gemeenschap
Jan Lok van de Bewonersvereniging Vredehorst Veldhuizen-Ede

21 maart
Geheim van elk mens/ Eenzaamheid blijft
Marijke van den Bos, pastoraal werker

In de stille week is er geen bijeenkomst.

De opzet van de bijeenkomsten is als volgt:
17.15 u. ontvangst met koffie en thee
17.30 u. welkom en inleiding op het onderwerp
18.00 u. eenvoudige maaltijd, soep en brood
18.30 u. nagesprek en hoe dit toe te passen op ons eigen leven
19.00 u. korte vesper

U kunt zich opgeven, per avond of voor de hele cyclus bij Annie Benjamin, 0318-621897 of via bewustnaarpasen@emmaus-ede.nl, steeds tot 19.00 u. de maandag ervoor. Ter bestrijding van de onkosten vragen we een vrijwillige bijdrage van € 3,-

De bijeenkomsten zijn open voor iedereen en staan onder auspiciën van de Raad van Kerken Ede.
We komen bij elkaar in het Kerkelijk Centrum Emmaüs, Laan der Verenigde Naties 94, 6717JE Ede.

Hebt u belangstelling om de Tien Stappen in het geheel te lezen, dan kunt u dit vinden op http://www.stucom.nl/pub/0137/0137a.pdf

De voorbereidingsgroep: Annie Benjamin, Jos van de Klashorst en Hilda Rohn

4 thoughts on “Bewust naar Pasen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *