Voordracht nieuwe voorganger: Jan-Peter Prenger

Tijdens de gemeentebijeenkomst op zondag 11 juni 2017 aansluitend aan de kerkdienst heeft
het team Nieuwe Voorganger de naam en profiel van de te beroepen kandidaat aan de gemeente voorgedragen.

Na een korte inleiding over de procedure van onze zoektocht naar een geschikte kandidaat
is aan de gemeente de naam van Jan-Peter Prenger bekend gemaakt. Jan-Peter Prenger is
momenteel voorganger in Zeist-West. Vervolgens heeft hij zichzelf voorgesteld middels een
filmpje, waarin hij iets laat zien over zijn herkomst, zijn ontwikkeling als voorganger. En wat
hem aantrekt om naar Emmaüs te komen. De keuze is op Jan-Peter gevallen omdat hij goed
aansloot bij het profiel dat we gezamenlijk hebben opgesteld. Een aantal kernwoorden hierbij
zijn: Enthousiast, Samenbinder, Inspirerend die aanzet tot verdieping. Een toegankelijk iemand
met een warme en authentieke persoonlijkheid.

Het filmpje is te zien op deze website: klik hier.
U kunt de voordracht terugluisteren op kerkomroep.nl : klik hier (de voordracht vindt plaats aan het einde van de viering van 11 juni, starttijd 10:26)

De gemeenteleden is gevraagd om, als ze achter de voordracht van Jan-Peter Prenger staan,
op te staan van hun stoel (indien mogelijk) om zo in te stemmen met het beroepen van JanPeter
Prenger. Vrijwel de gehele gemeente is gaan staan waarmee zij dus instemt met een
vervolg op het beroepingsproces.

De Algemene Kerkenraad (AK) zal op de hoogte worden gebracht van de instemming van de
gemeente en zal de beroepingsbrief aan Jan-Peter overhandigen. Het vervolg van de benoemingsprocedure ligt bij de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Ede.
We hopen Jan-Peter en zijn gezin na de zomervakantie welkom te heten om zo met elkaar een
mooie en nieuwe start te kunnen maken.

Namens het Team Nieuwe Voorganger dank ik een ieder van de Emmaüs-gemeenschap
voor de betrokkenheid, aanbevelingen, tips, het vertrouwen en het overnemen van onze
voordracht.

Het Team Nieuwe Voorganger:
Annelies Bunschoten
Arjen Mol
Betty Boot
Daniel van den Bos
Geke ter Velde
Ineke Bogaart
Jolanda Soeting
Wilke Bakelaar
Erik Velthuijs namens de A.K.
Andries Scherpenzeel, voorzitter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *