2 juli Roze Viering

      1 reactie op 2 juli Roze Viering

2 juli 2017 10:30 gaat Janneke Bron voor in de Roze Viering in Emmaüs.

De viering worden gehouden in het kader van de jaarlijkse landelijke manifestatie van Roze zaterdagen ten gunste van homo-emancipatie. Het thema dit jaar is: Colourful Me. In een voorbereidende bijeenkomst op 21 juni 19:30 gaan we met elkaar de bijbelteksten lezen die in de viering gelezen worden. Hoe is het om de bijbel ook queer, anders, te lezen?

In Emmaüs Nieuws schreef Are de Niet bijgaand achtergrondartikel.

Toen de moeder van de vermaarde Britse neuroloog Oliver Sacks te horen kreeg dat haar zoon op jongens viel zei ze; “je bent me een gruwel. Was je maar nooit geboren”. Door deze venijnige woorden van zijn joodse moeder kreeg hij een afkeer van religie.Een kleine 50 jaar geleden werd mijn homoseksualiteit thuis bekend.Mijn ouders gingen naar een verjaardag van een tante en daar kwam het onderwerp homoseksualiteit ter sprake. Mijn tante zei: “Zoiets komt in Rusland niet voor. Daar slaan ze die krengen allemaal dood en dat moesten ze hier ook doen”. De tante was lid van een Pinkstergemeente.

Gelukkig is er in de loop der jaren veel ten goede veranderd m.b.t. aanvaarding van homoseksualiteit. Toch blijven er issues en is alles vaak nog niet zo roos- en rozekleurig als wel eens wordt gedacht. Zo is homo nog steeds het meest gebruikte scheldwoord en geweld tegen homo’s en lesbiennes komt regelmatig voor. WielieElhorst, door de Protestantse Kerk Amsterdam benoemd tot predikant met bijzondere opdracht voor de LHBT-gemeenschap, richt zich speciaal op de sociale acceptatie van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders  en heeft de handen vol aan dit werk. De vraag is zo groot dat hij vaak verwijst naar lokale pastores. Hij krijgt schrijnende verhalen uit het hele land te horen. Hij noemt als voorbeelden familiebreuken als iemand uit de kast komt en ook pesterijen die christelijke homo’s te verstouwen krijgen van medegelovigen. Zelf kom ik soms ook schrijnende verhalen tegen binnen CHJC, de vereniging van christelijke homo’s en lesbiennes. Zo is daar het verhaal van Martin, die getrouwd was en lid van een Evangeliegemeente en op z’n 45e eindelijk na een lang gevecht met zichzelf durfde toe te geven aan z’n homoseksuele geaardheid. De ontreddering was groot toen hij het zijn vrouw en kinderen vertelde. Na zijn scheiding trok hij noodgedwongen bij zijn moeder in. Maar ondanks het feit dat hij weer onderdak had, vond hij er geen emotioneel onderdak . Het onderwerp werd doodgezwegen. Ook geen ruimte ondervond ene Jan uit een katholiek nest. Zijn vader was militair en er was totaal geen ruimte aangaande zijn geaardheid. ‘Mijn opvoeding heeft er in geresulteerd dat ik niet mocht zijn wie ik was. Ik heb er lang over gedaan mijzelf te accepteren en heb me lang ongelukkig gevoeld’. Soms zijn er verhalen die wat meer ruimte scheppen. Bijvoorbeeld het verhaal van Gerrit uit een Gereformeerde Gemeente in een nabijgelegen dorp van Ede. Hij durfde zijn verhaal aan zijn ouders en dominee te vertellen. Ze lieten hem niet vallen. In het Reformatorisch Dagblad kreeg hij ruimte met een artikel dat hij schreef onder de titel: ‘Denk genuanceerd over homoseksualiteit’. In een redactioneel commentaar van het RD is te lezen dat mensen met een andere seksuele geaardheid er voluit bijhoren. Toch blijft de man-vrouw verhouding de norm die er wordt uitgedragen.

Een tijdje terug was ik bij een bijeenkomst van Verscheurd in Mozaïek 0318 in Veenendaal. Verscheurd is een groep mensen die homoseksualiteit bespreekbaar wil  maken binnen orthodoxe- en evangelische geloofsgemeenschappen. Na afloop van de avond werd aan een groot aantal bezoekers  gevraagd wat voor cijfer je jezelf zou geven met betrekking tot aanvaarding binnen je familie, vriendenkring en je kerk- of geloofsgemeenschap. Ik was de enige die zijn vinger opstak bij een hoog cijfer. Er is dus nog een wereld te winnen.In de roze vieringen in Emmaüs, dit jaar al weer voor de 9e keer, willen we daar een bijdrage aanleveren.

De vieringen worden gehouden in het kader van de jaarlijkse landelijke manifestatie van Roze zaterdagen ten gunste van homo-emancipatie. Het thema dit jaar is; Colourful me. De dienst op zondag 2 juli wordt gehouden o.l.v. pastoraal werker Janneke Bron en begint om 10.30 uur in Kerkelijk Centrum Emmaus. In een bijeenkomst vooraf gaan we met elkaar de bijbelteksten lezen die in de viering gelezen worden. Hoe is het om de bijbel ook queer, anders, te lezen? In Emmausnieuws en op de website staan daarover de precieze gegevens. U wordt van harte uitgenodigd, voor zowel het bijbel lezen als de viering.

 

Arie de Niet.

 

1 thought on “2 juli Roze Viering

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *